Lezingen

In verband. met de zomerperiode staan er geen lezingen of workshop meer gepland.